Genel Sağlık Taraması

Genel Sağlık Taraması

Genel Sağlık Taraması

İŞE GİRİŞ MUAYENE VE TETKİKLERİ

İşe yeni başlayacak işçiler için yapılması gereken birçok tetkikleri kurumumuzda yaptırabilirsiniz. Portör muayenesi , İşitme testi, Tam kan sayımı, Hepatit testleri, Akciğer grafisi, Karaciğer fonksiyon testleri, Böbrek fonksiyon testleri v.b… İşçilerden istenen bu tür testler, diğer sağlık kuruluşlarındaki yüksek maliyetleri nedeni ile işçiler tarafından yapılamamaktadır. Kurumumuzla yapacağınız anlaşma neticesinde, hem uygun fiyat, hem de kısa sürede sonuç teslim edilebilmektedir.

VERİLEN HİZMETLER

 • Doktor Muayenesi
 • Radyolojik Tetkikler
 • Akciğer Grafisi
 • Water’s Grafisi
 • Fizyolojik Tetkikler
 • Odiometri (İşitme Testi)
 • Solunum Fonksiyon Testi (SFT)
 • Elektrokardiyogram (EKG)
 • Aşılama,Tetanoz
 • Hepatit B
 • Grip,Pnömokok (Zatürre)
 • Laboratuar Tetkikleri
 • Tam Kan Sayımı (Hemogram)
 • Tam İdrar Tahlili (TIT)
 • Karaciğer Fonksiyon Testleri
 • AST, ALT, GGT
 • Böbrek Fonksiyon Testleri,Üre, Kreatinin
 • Serolojik Tetkikler
 • Hepatit B, Hepatit C ve HIV taramaları
 • Portör Taramaları
 • Burun, Boğaz, Gaita kültürleri ve Gaita Mikroskobisi
 • Toksikolojik Testler
 • İdrarda ve/veya kanda ALA, Bakır, Civa, Çinko, Kurşun, Toluen, Fenol, Vanil Mandelik Asit, Hippurik Asit vb.

Periyodik sağlık muayenelerine esas sağlık taramalarını organize ediyoruz

İşyeri hekimlerimiz gerekli laboratuar tetkikleri, radyolojik muayeneler ve portör muayenelerini organize eder. Bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlarlar, bağışıklama çalışmaları yaparak, işyeri ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetlerler. Yapılan işlere göre belirlenen periyotlarda işçilerin periyodik laboratuar testleri ve fizyolojik ölçümlerini düzenler.Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları yapılır, portör muayenelerinin yapılmasını sağlanır.

İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza ediyoruz

İşyeri hekimlerimiz işe giren her işçiye oluşturdukları prosedürlere göre gerekli muayeneleri yapar ve işe uygunluklarını belgeler. Yapılan işlere göre belirlenen periyotlarda işçilerin periyodik muayenelerini yaparak mesleki maruziyetleri ve gerekli sağlık gözetimlerini yapar.Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenler.

Tepkiniz Nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0