DÜZENLİ ORTAM GÖZETİMİ

DÜZENLİ ORTAM GÖZETİMİ

DÜZENLİ ORTAM GÖZETİMİ

Ortam Gözetimi Nedir?

İş sağlığı ve güvenliğinin amacı, çalışanların vücut bütünlüklerini ve sağlıklarını korumaktır. Düzenli ortam gözetimi, işyerinde sağlık ve güvenlik risklerinin belirlenmesi ve bu risklere karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyetlerin tümüdür. Çalışma ortamında bulunan tehlike ve riskler sürekli değişmektedir. Yeni ramak kala olayların, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının çıkmasına neden olmaktadır.

DÜZENLİ ORTAM GÖZETİMİNİN İSG İÇİN ÖNEMİ

Düzenli ortam gözetimi, işyerinde sağlık ve güvenlik risklerinin belirlenmesi ve bu risklere karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyetlerin tümüdür.

Acil Durum Eylem Planı yaptırmak kanuni bir zorunluluktur. Acil Durum Eylem Planı yaptırmadıysanız, cezalı duruma düşmemek için hemen bizimle iletişime geçin.

İşyeri Ortam Gözetimi Yapmak İSG İçin Bir Zorunluluk Mudur?

İşverenlerin çalışma ortamının gözetimi yükümlülüğü, 30/6/2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasası ve bu yasaya göre çıkarılan çeşitli Yönetmeliklerde yer almaktadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na göre; ‘İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için “her türlü önlemi alma” yükümlülüğü bulunan işverenin, bunu ve denetleme yükümlülüğünü yerine getirdiğinin tespiti için, çalışma ortamının gözetimi ile ilgili sistem kurması ve yapılanları kayıt altına alması gerekir.’

Çalışma ortamı gözetimi yükümlülüğünü işveren, kendi personeli arasından yapacağı görevlendirme ile yerine getirebileceği gibi, işyeri dışında kurulmuş olan firmadan hizmet alarak da yerine getirebilir. Çalışma ortamı gözetimi ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği mevzuatımızda çeşitli hükümler bulunmaktadır. Bu konuda iş sağlığı ve güvenliği kurullarının, işyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının görev ve yükümlülükleri bulunmaktadır.

Ortam Gözetimi Nasıl Yapılır?

Ortam gözetimi yapılırken, İşyerindeki tehlikeler ve riskler belirlenir, risk değerlendirmesi yapılır, risk değerlendirmesine göre ortam gözetimi için plan oluşturulur. Belirlenen öneriler işverene sunulur. Öneriler ile ilgili düzeltici – önleyici faaliyetlerin takibi yapılır.

Çalışma ortam gözetimi yapılırken; işyerinde bulunan çalışanlar, işyeri bina ve eklentileri, işyerinde bulunan iş ekipmanları, işyerinde kullanılan ve üretilen maddeler dikkate alınır.

Tepkiniz Nedir?

like
1
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
1