Temel İSG Eğitimi

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

6331 sayılı iş sağlığı ve güveliği kanununa göre, işverenler tüm çalışanlara işe başlamadan önce temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verdirmek zorundadır. İş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitimi güvenlik kültürü kazanılmasında son derece önemlidir. Yapılan araştırmalar İş Kazalarının; % 88’i insan hatası sebebiyle olduğundan verilecek eğitimler ile bu kazaların çoğu engellenebilir.

Çalışanlara Temel İSG Eğitimleri;

  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa ve 16 saat
  • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 2 yılda en az bir defa ve 12 saat
  • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 3 yılda en az bir defa ve 8 saat olarak düzenlenir.

Bu şekilde belirlenmiş aralıklarla yapılacak olan bu eğitimler ile çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yerleşmesi sağlanır. İş kazalarının %50 si basit önlemler ile engellenebilen kazalar olup sadece kazaların %2 si engellenemeyen kazalardır. Hizmet verdiğimiz, tüm firmalara yönetmelikte belirtilen sürelerde eğitimleri alanında uzman olan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimlerimiz tarafından verilmekte ve sertifikaları verilmektedir.